Så här går det till vid en fettsugning

Operationsbelysning

1. Konsultation och planering

När du kommer till oss för första gången får du träffa en läkare för att kunna ställa alla frågor, lufta eventuella farhågor och stämma av dina förväntningar.

Det allra viktigaste för oss är att du känner dig trygg och har fullt förtroende för oss. Vid konsultationen får du också se bilder på resultat av liknande ingrepp som är gjorda här på Conturkliniken® i Stockholm. Inför en del av våra behandlingar kan vi även visa datorsimulerade illustrationer av det förmodade behandlingsresultatet. Om du bestämmer dig för en operation planerar vi den gemensamt och lägger samtidigt upp en plan för hur resultatet ska underhållas. Allt för att du ska bli så nöjd som möjligt.

2. Förberedelser

Du kommer att få specifika instruktioner om hur du ska förbereda dig inför en fettsugning – vad du ska äta och dricka, regler för rökning, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat. Dagen före operationen har vi telefonkontakt för en slutgiltig genomgång av vad som skall ske operationsdagen. Det är viktigt att du börjar redan före ingreppet att förbereda dig, det är optimalt att långsamt går ner i vikt eller åtminstone håller vikten i anslutning till fettsugningen.

Går man upp i vikt inför en fettsugning eller direkt efter en fettsugning riskerar man ett sämre resultat.

Bukplastik kvinna
Kirurger utför operation hos Conturkliniken.

3. Själva ingreppet

Fettsugning utförs i en kombination av narkos, samt lokalbedövning i det aktuella området.

Under fettsugningen använder vi på Conturkliniken® i Stockholm en metod som kallas PAL (powerassisted liposuction), vilken innebär att själva den tunna fettsugningskanylen vibrerar sönder fettet. PAL-metoden kombinerar vi med manuell teknik med sprutor. Denna teknik gör fettsugningen skonsammare och avlägsnar mer fett med ett jämnare samt mer exakt slutresultat.

Fettsugning är polikliniskt vilket innebär att du går hem samma dag.

4. Tiden efter en fettsugning

Efter fettsugningen kommer det sannolikt att i ett par dagar läcka lite vätska genom de snitt som gjorts. En gördel sätts på det behandlade området för att minska svullnad och underlätta hudens hopdragande. Gördeln skall bäras under 2–3 månader för att minimera risken att det ska blir ojämnheter och påskynda läkningsprocessen.

I de behandlade området kan du känna smärta, ömhet, svullnad, blåmärken och tillfällig förlorad känsel kan förekomma. Smärtan begränsas med hjälp av smärtstillande läkemedel men du kommer att vara stel och öm under flera dagar.

Uppföljning sker på kliniken efter 4–6 månader efter operationen då tas bilder som jämförs med bilder före operationen för att se det slutliga resultatet.

Du kan givetvis kontakta oss när som helst om du har frågor eller funderingar. Den svullnad och vätskeansamling som uppkommer till följd av en fettsugning gör att du inte kommer att se någon skillnad på vågen omedelbart efter fettsugningen.

conturklinikens rum för patienter