Behandling av gynekomasti – Steg för steg

Operationsbelysning

1. Konsultation och planering inför gynekomastioperation

När du kommer till oss på Conturkliniken® i Stockholm för första gången får du träffa en läkare för att kunna ställa alla frågor, lufta eventuella farhågor och stämma av dina förväntningar. Det allra viktigaste för oss är att du känner dig trygg och har fullt förtroende för oss. Inför en eventuell operation undersöker vi bröstvävnaden. Då kan vi känna hur stor del av bröstområdet som beror på onormal körteltillväxt och hur mycket som är orsakad överskott av fett.

Vid konsultationen får du också se bilder på resultat av liknande ingrepp som är gjorda här på Conturkliniken® i Stockholm. Inför en del av våra behandlingar kan vi även visa datorsimulerade illustrationer av det förmodade behandlingsresultatet.

Kontor och konsultationsrum på Conturkliniken.

2. Förberedelser inför gynekomastioperation

De viktigaste förberedelserna är en grundlig genomgång av dina förväntningar och att du får ställa alla frågor du har. Före operationen träffar du läkare och tillsammans gör ni en noggrann genomgång, tittar på foton, diskuterar förutsättningar och förväntningar på slutresultatet etc. Vi kommer att undersöka ditt allmänna hälsotillstånd och gemensamt avgöra vilken bröstoperation som är bäst för dig, baserat på utformningen av dina egna bröst och dina estetiska önskemål. Vi kommer också att diskutera de faktorer som påverkar operationen.

En noggrann genomgång om narkos och förberedelser inför operation får du i flera omgångar, både muntligt och skriftligt. Dagen före operationen har vi telefonkontakt för en slutgiltig genomgång av vad som ska ske på operationsdagen.

3. Själva ingreppet

Orsakas gynekomastin endast av ansamling av fett görs en fettsugning. Ett snitt i bröstvårtskanten eller nedanför bröstet görs och överskottet av fett sugs ut. Om det dessutom finns ett överskott av bröstkörtelvävnad skär man loss körtelvävnaden från undersidan av själva vårtgården.

Gynekomasti operationen utförs i narkos och lokalbedövning och tar i normalfallet 1–2 timmar att genomföra. Operationen är poliklinisk vilket innebär att du kan åka hem samma dag.

Kommer du resande rekommenderar vi att du stannar i Stockholm första dygnet efter operationen. Då har Du tillgång till oss det första dygnet och kan komma på återbesök nästa dag innan du åker hem.

Kirurger utför operation hos Conturkliniken.

4. Tiden efter en gynekomastioperation

Konvalescenstid, vad du bör undvika en tid efter ingreppet osv, går vi igenom individuellt med dig när vi träffas. Du kommer att få utförliga instruktioner om hur återgången till dina vanliga aktiviteter bör fortlöpa.

gynekomasti behandling på ung man

Efter operationen skall du bära en gördel dygnet runt i 4 veckor och sedan dagtid i ytterliggare 4 veckor. Gördel tillhandahåller kliniken.

De flesta patienter återgår till sitt arbete, om det inte är allt för fysiskt ansträngande, och vanliga sociala aktiviteter efter ungefär en vecka.

Du kan duscha brösten och tvätta med mild tvål och vatten dagligen. Efter 6–8 dagar får du ett återbesök där tejpen tas bort från op-såren. Beroende på läkningen ska ny tejp sitta på i minst tre dagar innan den byts igen. Individuell rådgivning vid återbesöket.

Svullnad, blåmärken och måttliga smärtor efter operation kan förekomma men lindras bra med vanliga receptfria värktabletter.