Steg för steg: Borttagning av tatuering med laser

Antalet gånger man behöver upprepa behandlingen för att framgångsrikt ta bort en tatuering varierar. Innan en behandling inleds görs en bedömning om vilket resultat som kan åstadkommas samt hur många behandlingar som behövs.

Antalet behandlingar kan dock vara svårt att uppskatta innan behandlingen inletts. Ett laserhandstycke hålls mot huden och flyttas sakta över tatueringen. Laserljuset slår sönder pigmentet i tatueringen som sedan tas hand om av det vita blodkropparna. Det behövs ofta ingen bedövning, men kan fås om du är känslig.

tar bort tatuering med laser

1. Konsultation och planering

Du kommer hit och får en konsultation hos en specialistsköterska. Vi har en noggrann genomgång av vad det innebär att ta bort en tatuering och hur behandlingen går till. Vi upprättar då även en behandlingsplan. När du kommer till oss för första gången får du en noggrann konsultation med klinikens lasersköterska. Du får veta vilka möjligheter och begränsningar som finns i just ditt fall. Det kan till exempel uppstått ärrbildning i huden då tatueringen gjordes vilket måste beaktas vad det gäller förväntat resultat.

Finns det ett tjockt lager färgpigment kan det ta flera behandlingar innan du ser resultat. Beroende på tatueringens storlek och vilken färg som använts, varierar antalet behandlingstillfällen.

Under konsultationen kan du ställa alla frågor, lufta eventuella farhågor och stämma av dina förväntningar. Det allra viktigaste för oss är att du känner dig trygg och har fullt förtroende för oss eftersom borttagning av tatuering är en behandling som kräver tålamod. Det är betydligt svårare och mer kostsamt att ta bort en tatuering än att skaffa sig en tatuering.

Vid konsultationen får du också se bilder på resultat av liknande ingrepp som är gjorda här på Conturkliniken® i Stockholm. Om du bestämmer dig för en behandling planerar vi den gemensamt och lägger samtidigt upp en plan för hur behandlingen ska utföras.

2. Förberedelser

Det krävs inga speciella förberedelser för borttagning av tatuering. Däremot kan du behöva använda bedövningskräm ca en timma innan ingreppet, och får inte ha solat de senaste tre veckorna.

3. Själva behandlingen

Behandlingen går till så att lasern riktas mot huden och en ljuspuls sänds ut. När ljuset träffar ett pigmentkorn sprängs det sönder i små bitar. Efter en liten stund syns inget annat än en viss rodnad runt det behandlade området. Lasern arbetar sig ner i hudskikten och det är de översta färgkornen som träffas först.

Tidigt skede i behandlingen då tatueringen innehåller mycket färg känns det som små stick eller som en liten snärt där laserljuset träffar. Det förebygger vi med Emlacreme en timme före behandlingen. Ju mindre färg tatueringen innehåller desto mindre känns behandlingen.

4. Tiden efter

Någon konvalescens som hindrar dig från att fungera socialt slipper du med denna behandlingsform. Ibland har du ett förband med ett specialplåster som ska sitta i tre–fyra dagar. Du kan givetvis kontakta oss när som helst om du har frågor eller funderingar.