Fettransplantation

Operationsbelysning
Estetiska behandlingar Kirurgiska ingrepp
Före- och efterbild av en kvinna som genomfört pannlyft, ögonlocksplastik och fettinjektion.
Före- och efterbild av en kvinna som genomfört pannlyft, ögonlocksplastik och fettinjektion.
Före- och efterbild i halvprofil av en kvinna som genomfört pannlyft, ögonlocksplastik och fettinjektion.
Före- och efterbild i halvprofil av en kvinna som genomfört pannlyft, ögonlocksplastik och fettinjektion.
Före- och efterbild i halvprofil av en kvinna som genomfört pannlyft, ögonlocksplastik och fettinjektion.
Före- och efterbild i halvprofil av en kvinna som genomfört pannlyft, ögonlocksplastik och fettinjektion.

Pannlyft + ögonlocksplastik + fettinjektion

Endoskopisk pann- och ögonbrynslyft, övre ögonlocksplastik, fettinjektion under ögonen

Före- och efterbild av en kvinna som genomfört ansiktslyft, pannlyft, ögonlocksplastik och en fettinjektion.
Före- och efterbild av en kvinna som genomfört ansiktslyft, pannlyft, ögonlocksplastik och en fettinjektion.
Före- och efterbild i halvprofil av en kvinna som genomfört ansiktslyft, pannlyft, ögonlocksplastik och en fettinjektion.
Före- och efterbild i halvprofil av en kvinna som genomfört ansiktslyft, pannlyft, ögonlocksplastik och en fettinjektion.
Före- och efterbild i halvprofil av en kvinna som genomfört ansiktslyft, pannlyft, ögonlocksplastik och en fettinjektion.
Före- och efterbild i halvprofil av en kvinna som genomfört ansiktslyft, pannlyft, ögonlocksplastik och en fettinjektion.

Ansiktslyft + pannlyft + ögonlocksplastik + fettinjektion

Ansiktslyft, endoskopiskt pannlyft, övre ögonlocksplastik, fettinjektion under ögonen och i hakan.

Före- och efterbild, kvinna som genomfört ansiktslyft, pannlyft, ögonlocksplastik, fettinjektion och ett hudvårdsprogram.
Före- och efterbild, kvinna som genomfört ansiktslyft, pannlyft, ögonlocksplastik, fettinjektion och ett hudvårdsprogram.
Före- och efterbild i halvprofil av en kvinna som genomfört ansiktslyft, pannlyft, ögonlocksplastik, fettinjektion och ett hudvårdsprogram.
Före- och efterbild i halvprofil av en kvinna som genomfört ansiktslyft, pannlyft, ögonlocksplastik, fettinjektion och ett hudvårdsprogram.
Före- och efterbild i halvprofil av en kvinna som genomfört ansiktslyft, pannlyft, ögonlocksplastik, fettinjektion och ett hudvårdsprogram.
Före- och efterbild i halvprofil av en kvinna som genomfört ansiktslyft, pannlyft, ögonlocksplastik, fettinjektion och ett hudvårdsprogram.
Före- och efterbild i profil av en kvinna som genomfört ansiktslyft, pannlyft, ögonlocksplastik, fettinjektion och ett hudvårdsprogram.
Före- och efterbild i profil av en kvinna som genomfört ansiktslyft, pannlyft, ögonlocksplastik, fettinjektion och ett hudvårdsprogram.
Före- och efterbild i profil av en kvinna som genomfört ansiktslyft, pannlyft, ögonlocksplastik, fettinjektion och ett hudvårdsprogram.
Före- och efterbild i profil av en kvinna som genomfört ansiktslyft, pannlyft, ögonlocksplastik, fettinjektion och ett hudvårdsprogram.

Ansiktslyft + pannlyft + ögonlocksplastik + fettinjektion + laser + hudvårdsprogram

Ansiktslyft, endoskopiskt pann- och ögonbrynslyft, övre ögonlocksplastik, fettinjektion under ögonen, Total FX-laser under ögon och Obagi ZO Skin Health hudvårdsprogram.

Före- och efterbilder på kvinna som fått ett ansiktslyft, pannlyft, laserbehandling och fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbilder på kvinna som fått ett ansiktslyft, pannlyft, laserbehandling och fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbilder i profil på kvinna som fått ett ansiktslyft, pannlyft, laserbehandling och fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbilder i profil på kvinna som fått ett ansiktslyft, pannlyft, laserbehandling och fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbilder i halvprofil på kvinna som fått ett ansiktslyft, pannlyft, laserbehandling och fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbilder i halvprofil på kvinna som fått ett ansiktslyft, pannlyft, laserbehandling och fettinjektion under ögonen.

Ansiktslyft + pannlyft + fettinjektion + laser

Ansiktslyft + pannlyft + fettinjektion under ögonen + Total FX-laser under ögonen

Före- och efterbild på kvinna som genomgått ett pannlyft, övre ögonlocksplastik och en fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbild på kvinna som genomgått ett pannlyft, övre ögonlocksplastik och en fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbild i halvprofil på kvinna som genomgått ett pannlyft, övre ögonlocksplastik och en fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbild i halvprofil på kvinna som genomgått ett pannlyft, övre ögonlocksplastik och en fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbild i halvprofil på kvinna som genomgått ett pannlyft, övre ögonlocksplastik och en fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbild i halvprofil på kvinna som genomgått ett pannlyft, övre ögonlocksplastik och en fettinjektion under ögonen.

Pannlyft + ögonlocksplastik + fettinjektion

Endoskopiskt pannlyft + övre ögonlocksplastik + fettinjektion under ögonen

Före- och efterbild i halvprofil på kvinna som fått en fettinjektion under ögonen och i tinningar.
Före- och efterbild i halvprofil på kvinna som fått en fettinjektion under ögonen och i tinningar.
Före- och efterbild i halvprofil på kvinna som fått en fettinjektion under ögonen och i tinningar.
Före- och efterbild i halvprofil på kvinna som fått en fettinjektion under ögonen och i tinningar.

Fettinjektion

Fettinjektion under ögonen och i tinningarna.

Bild på kvinna före och efter genomfört endoskopiskt pannlyft, övre ögonlocksplastik samt fettinjektion under ögon.
Bild på kvinna före och efter genomfört endoskopiskt pannlyft, övre ögonlocksplastik samt fettinjektion under ögon.
Bild på kvinna i profil, före och efter endoskopiskt pannlyft, övre ögonlocksplastik + fettinjektion under ögon.
Bild på kvinna i profil, före och efter endoskopiskt pannlyft, övre ögonlocksplastik + fettinjektion under ögon.

Pannlyft + fettinjektion + ögonlocksplastik

Endoskopiskt pannlyft, övre ögonlocksplastik och fettinjektion under ögon

Före- och efterbild på man som genomgått pannlyft + fettinjektion under ögon + ögonlocksplastik + laserbehandling.
Före- och efterbild på man som genomgått pannlyft + fettinjektion under ögon + ögonlocksplastik + laserbehandling.
Före- + efterbild på man i profil som gjort pannlyft + fettinjektion under ögon + ögonlocksplastik + laserbehandling.
Före- + efterbild på man i profil som gjort pannlyft + fettinjektion under ögon + ögonlocksplastik + laserbehandling.

Pannlyft + fettinjektion + ögonlocksplastik + laser

Pannlyft, fettinjektion under ögon, övre ögonlocksplastik och Total FX-laser i hela ansiktet

Före- och efterbild på kvinna som genomgått behandling med fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbild på kvinna som genomgått behandling med fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbild på kvinna i högerställd halvprofil, som genomgått behandling med fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbild på kvinna i högerställd halvprofil, som genomgått behandling med fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbild på kvinna i vänsterställd halvprofil, som genomgått behandling med fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbild på kvinna i vänsterställd halvprofil, som genomgått behandling med fettinjektion under ögonen.

Fettinjektion

Fettinjektion under ögonen.

Bild på kvinna före och efter behandling med fettinjektion under ögonen.
Bild på kvinna före och efter behandling med fettinjektion under ögonen.
Bild på kvinna i halvprofil, före- och efter behandling med fettinjektion under ögonen.
Bild på kvinna i halvprofil, före- och efter behandling med fettinjektion under ögonen.
Bild på kvinna i profil, före- och efter behandling med fettinjektion under ögonen.
Bild på kvinna i profil, före- och efter behandling med fettinjektion under ögonen.
Bild på kvinna före- och 9 år efter behandling med fettinjektion under ögonen.
Bild på kvinna före- och 9 år efter behandling med fettinjektion under ögonen.
Bild på kvinna i halvprofil, före- och 9 år efter behandling med fettinjektion under ögonen.
Bild på kvinna i halvprofil, före- och 9 år efter behandling med fettinjektion under ögonen.
Bild på kvinna i högerställd halvprofil, före- och 9 år efter behandling med fettinjektion under ögonen.
Bild på kvinna i högerställd halvprofil, före- och 9 år efter behandling med fettinjektion under ögonen.

Fettinjektion

Fettinjektion under ögonen. Före och efter, samt före och 9 år efter behandling.

Före- och efterbild på kvinna som genomfört fettinjektion under ögonen + genomgått övre ögonlocksplastik.
Före- och efterbild på kvinna som genomfört fettinjektion under ögonen + genomgått övre ögonlocksplastik.
Före- och efterbild på kvinna i profil som genomfört fettinjektion under ögonen + genomgått övre ögonlocksplastik.
Före- och efterbild på kvinna i profil som genomfört fettinjektion under ögonen + genomgått övre ögonlocksplastik.

Fettinjektion + ögonlocksplastik

Fettinjektion under ögonen och övre ögonlocksplastik

Detaljbild före och efter, på person som genomfört en fettinjektion under ögonen.
Detaljbild före och efter, på person som genomfört en fettinjektion under ögonen.
Detaljbild före- och efter, på person i högerställd halvprofil som genomfört en fettinjektion under ögonen.
Detaljbild före- och efter, på person i högerställd halvprofil som genomfört en fettinjektion under ögonen.
Detaljbild före och efter, på person i vänsterställd halvprofil som genomfört en fettinjektion under ögonen.
Detaljbild före och efter, på person i vänsterställd halvprofil som genomfört en fettinjektion under ögonen.

Fettinjektion

Fettinjektion under ögonen

Inzoomad före- och efterbild på person som genomfört en fettinjektion under ögonen.
Inzoomad före- och efterbild på person som genomfört en fettinjektion under ögonen.
Inzoomad före- och efterbild på person i halvprofil som genomfört en fettinjektion under ögonen.
Inzoomad före- och efterbild på person i halvprofil som genomfört en fettinjektion under ögonen.

Fettinjektion

Fettinjektion under ögonen

Inzoomad före- och efterbild på person som genomfört en fettinjektion mot grop i hakan.
Inzoomad före- och efterbild på person som genomfört en fettinjektion mot grop i hakan.
nzoomad före- och efterbild på person i vänsterställd halvprofil som genomfört en fettinjektion mot grop i hakan.
nzoomad före- och efterbild på person i vänsterställd halvprofil som genomfört en fettinjektion mot grop i hakan.
nzoomad före- och efterbild på person i högerställd halvprofil som genomfört en fettinjektion mot grop i hakan.
nzoomad före- och efterbild på person i högerställd halvprofil som genomfört en fettinjektion mot grop i hakan.

Fettinjektion

Fettinjektion, grop i hakan

Före- och efterbild på man som fått behandling med fettinjektion under ögonen + laserbehandlingen TotalFX-laser.
Före- och efterbild på man som fått behandling med fettinjektion under ögonen + laserbehandlingen TotalFX-laser.
Före- och efterbild på man i vänster halvprofil, som fått fettinjektion under ögonen + laserbehandlingen TotalFX-laser.
Före- och efterbild på man i vänster halvprofil, som fått fettinjektion under ögonen + laserbehandlingen TotalFX-laser.
Före- och efterbild på man i höger halvprofil, som fått fettinjektion under ögonen + laserbehandlingen TotalFX-laser.
Före- och efterbild på man i höger halvprofil, som fått fettinjektion under ögonen + laserbehandlingen TotalFX-laser.

Fettinjektion + laser

Fettinjektion under ögonen och TotalFX-laser.

Detaljbild på person före och efter behandling med fettinjektion under ögonen.
Detaljbild på person före och efter behandling med fettinjektion under ögonen.
Detaljbild på person i halvprofil, före och efter behandling med fettinjektion under ögonen
Detaljbild på person i halvprofil, före och efter behandling med fettinjektion under ögonen

Fettinjektion

Fettinjektion under ögonen

Före- och efterbild på man som genomgått behandling med fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbild på man som genomgått behandling med fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbild på man i halvprofil, som genomgått behandling med fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbild på man i halvprofil, som genomgått behandling med fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbild på man i profil som genomgått behandling med fettinjektion under ögonen.
Före- och efterbild på man i profil som genomgått behandling med fettinjektion under ögonen.

Fettinjektion

Fettinjektion under ögonen

Före och efter-bild på kvinna som genomgått fettinjektion under ögonen samt medicinskt hudvårdsprogram
Före och efter-bild på kvinna som genomgått fettinjektion under ögonen samt medicinskt hudvårdsprogram
Före och efter-bild på kvinna i högerställd halvprofil, som fått fettinjektion under ögonen + medicinskt hudvårdsprogram
Före och efter-bild på kvinna i högerställd halvprofil, som fått fettinjektion under ögonen + medicinskt hudvårdsprogram
Före och efter-bild på kvinna i vänsterställd halvprofil, som fått fettinjektion under ögonen samt med. hudvårdsprogram.
Före och efter-bild på kvinna i vänsterställd halvprofil, som fått fettinjektion under ögonen samt med. hudvårdsprogram.

Fettinjektion + hudvårdsprogram

Fettinjektion under ögonen och Obagi ZO Skin Health medicinskt hudvårdsprogram.

Före och efter-bild på kvinna som genomgått
Före och efter-bild på kvinna som genomgått
Före och efter-bild i halvprofil på kvinna som genomgått ansiktslyft, hudvårdsbehandling, kemisk peeling.
Före och efter-bild i halvprofil på kvinna som genomgått ansiktslyft, hudvårdsbehandling, kemisk peeling.
Före och efter-bild i profil på kvinna som genomgått ansiktslyft, hudvårdsbehandling, kemisk peeling.
Före och efter-bild i profil på kvinna som genomgått ansiktslyft, hudvårdsbehandling, kemisk peeling.

Ansiktslyft + pannlyft + fettinjektion + laser + kemisk peeling + hudvårdsprogram

Ansiktslyft, endoskopiskt pannlyft, fettinjektion under ögonen, Total FX-laser ansiktet, kemisk peeling hals samt Obagi ZO Skin Health medicinskt hudvårdsprogram.

Före- och efterbild på kvinna som genomfört ett ansiktslyft + endoskopiskt pannlyft + fettinjektion för ansiktet.
Före- och efterbild på kvinna som genomfört ett ansiktslyft + endoskopiskt pannlyft + fettinjektion för ansiktet.
Före- och efterbild på kvinna i profil, som gjort ett ansiktslyft, endoskopiskt pannlyft + fettinjektion i ansiktet.
Före- och efterbild på kvinna i profil, som gjort ett ansiktslyft, endoskopiskt pannlyft + fettinjektion i ansiktet.
Före- och efterbild på kvinna i halvprofil, som gjort ett ansiktslyft, endoskopiskt pannlyft + fettinjektion i ansiktet.
Före- och efterbild på kvinna i halvprofil, som gjort ett ansiktslyft, endoskopiskt pannlyft + fettinjektion i ansiktet.

Ansiktslyft + pannlyft + fettinjektion

Ansiktslyft, endoskopiskt pannlyft och fettinjektion ansikte.