Vad är plastikkirurgi?

Ordet plastikkirurgi syftar inte på ”plast” som i något oäkta eller syntetiskt, utan kommer från grekiskans plastikos, som betyder forma eller skapa.

Operationsbelysning

Rekonstruktiv plastikkirurgi utförs ofta inom den offentliga sektorn, medan estetiska ingrepp främst görs i privat regi. Men ofta är gränserna mellan dessa båda inriktningar flytande, och det är svårt att säga var den går. Av de cirka 25 000 plastikkirurgiska ingrepp som görs i Sverige årligen är ungefär 85 % utförda på kvinnor och 15 % på män. Idag är det mycket mer accepterat än tidigare att genomgå den här typen av ingrepp, både för män och kvinnor.

operation av näsa genom näskirurgi

Rekonstruktiv plastikkirurgi

Redan under det tidiga 1900-talet utvecklades en rekonstruktiv plastikkirurgi, som sedan fick ett stort genombrott i och med nya tekniska landvinningar som kunde användas för att hjälpa offer från andra världskriget. Främst handlade det om brittiska stridspiloter som fått svåra brännskador.

Rekonstruktiv plastikkirurgi går då som nu ut på att åtgärda eller maskera medfödda eller förvärvade defekter hos patienten. Men det handlar inte bara om utseendemässiga fel utan även om rent funktionella. En faktor som drev utvecklingen framåt var återskapande kirurgi på barn med gomspalt och liknande tillstånd.

Det är vanligt med rekonstruktionskirurgi vid:

  • Missbildningar
  • Brännskador
  • Tumörer
  • Könskorrigering

Estetisk plastikkirurgi

Till skillnad från rekonstruktiv plastikkirurgi, som går ut på att behandla skador och missbildningar, handlar estetisk plastikkirurgi om att förändra utseendet av skönhetsmässiga orsaker. Att förhindra det naturliga åldrandet är ett vanligt skäl, eller att förbättra något med sin kropp som man är missnöjd med. Läs mer om plastikkirurgi hos Conturkliniken.