Vad innebär den nya lagen gällande injektionsbehandlingar?

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag som gäller estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Den nya lagen innebär bland annat att endast legitimerade läkare, sjuksköterskor och tandläkare får utföra injektioner med fillers och botox. Innan varje behandling måste också du som kund göra en konsultation och genomgå en viss betänketid; det kan du kan läsa mer om här nedanför. Lagen finns till för att skydda dig som kund.

Vi på Conturkliniken® välkomnar den nya lagen – vår policy har alltid varit att arbeta patientsäkert och vår personal har den utbildning för injektionsbehandlingar som lagen kräver.

Lagen gäller estetiska injektionsbehandlingar med:

Om du vill läsa mer om lagen om injektionsbehandlingar kan du göra det här.

Konsultation och betänketid

Den nya lagen om fillers och botox betyder att du som ny kund först måste göra en konsultation. Sedan har du minst 48 timmars betänketid innan injektionsbehandlingen får utföras. Detta gäller också för befintliga kunder som inte gjort den behandling som är aktuell tidigare, eller om det har gått mer än 6 månader sedan senaste behandlingen.

Är du intresserad av att göra en konsultation hos oss? Välkommen att boka här!

Vem får utföra estetiska injektioner?

Enligt den nya lagen om estetiska injektioner som fillers och botox får bara legitimerade läkare, sjuksköterskor och tandläkare utföra estetiska injektionsbehandlingar. Detta innebär alltså att det inte går att överlåta arbetet till någon annan som inte uppfyller kompetenskraven.

Vilken utbildning behövs för att utföra estetiska injektionsbehandlingar?

Endast utbildade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra injektionsbehandlingar. Personer som utför behandlingarna behöver alltså ha någon av dessa vårdutbildningar.

Vi som jobbar här har rätt utbildning, lång erfarenhet och mycket specialistkompetens. Vill du veta mer och se vilka vi är som jobbar på Conturkliniken® kan du klicka här.

Varför finns den nya lagen?

Den nya lagen finns till för att skydda personers liv och hälsa. Estetiska ingrepp och behandlingar har blivit mycket populärt och därför behövs regleringar inom branschen. Vi på Conturkliniken® välkomnar den nya lagen – vår policy har alltid varit att arbeta med patientsäkerhet.

Vad innebär lagen för mig som kund hos Conturkliniken?

Vi har alltid arbetat med utbildad personal och patientsäkerhet. Det betyder att du som kund kan känna dig extra trygg hos oss! Den nya lagen innebär rent praktiskt att du behöver:

  • boka tid för en konsultation hos oss innan en injektionsbehandling kan genomföras
  • genomgå den betänktetid på 48 timmar som gäller för filler- och botoxbehandlingar
  • fylla i samtyckte till estetisk injektionsbehandling.

Mer information om injektionsbehandlingar kan du hitta här.

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor, eller om du vill boka tid för en konsultation hos oss.