Ny lag för injektionsbehandlingar från 1/7 2021

fillerbehandling i ansiktet på kvinna

Från den 1/7-21 träder den nya lagen i kraft som reglerar vilka som får utföra estetiska injektionsbehandlingar med fillers och muskelavslappnande Botulinumtoxin.

Enligt den nya lagen är det endast legitimerade läkare/sjuksköterskor/tandläkare som får utföra dessa behandlingar. Estetiska kirurgiska ingrepp får endast utföras av legitimerade läkare. Lagen reglerar också att ingen under 18 år får behandlas med estetiska injektioner.

Vi på Conturkliniken® har alltid haft detta som policy och arbetat patientsäkert så vi välkomnar den nya lagen som nu äntligen träder i kraft. Nytt är också att du som kund ska ges 48 timmars betänketid från att du fått information till behandling. Detta gäller nya kunder på kliniken men även befintliga kunder som inte har gjort aktuell behandling tidigare eller om det gått mer än 6 månader sedan senaste behandlingen.

Vid frågor så kontakta kliniken 08-503 858 00