Conturmetoden™ – för ett naturligt resultat och ditt välbefinnande

Det är viktigt att du själv bestämmer vem som ska veta vad om dig

För oss på Conturkliniken® i Stockholm är det viktigt att uppnå ett naturligt vackert utseende som harmonierar med helheten, och som inte avslöjar något ingrepp. Därför utför vi alla våra behandlingar enligt Conturmetoden.

Väntrum hos Conturkliniken.
receptionen hos conturkiniken i stockholm

Hos oss är varje behandling individuellt upplagd, och vi arbetar ofta med att kombinera olika åtgärder – såväl kirurgiska som icke-kirurgiska.

Att kombinera olika metoder ger i de flesta fall ett överlägset resultat, med mindre kontraster efter ingreppet och endast en konvalescenstid såväl som lägre totalkostnader. Naturligtvis kan du också välja att ta en sak i taget.

För oss handlar Conturmetoden™ inte bara om själva ingreppet, utan också om att ge varje patient ett personligt omhändertagande genom hela behandlingen – där uppföljningen är en viktig del för dig, och för oss.

Vi har förmånen att vara ett behandlingsteam med olika specialistkompetens som samarbetar för att varje patient ska få den behandling som passar hens förväntningar.

Boka en konsultation

Du är alltid varmt välkommen att boka en tid för konsultation. Då kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig. Vi skickar dig också gärna ytterligare information om våra behandlingar och Conturkliniken® i Stockholm.

Ett exempel på hur vi arbetar

En patient söker för hängande ögonlock, rynkor under ögonen och solskadad hud med ojämn pigmentering, kärl på näsan samt djupa veck i näs-munvinkel.

När du kommer till Conturkliniken® i Stockholm får du därför träffa en läkare och/eller en sköterska för att kunna ställa frågor, lufta eventuella farhågor och stämma av dina förväntningar. Baserat på gedigen kunskap och lång erfarenhet gör vi en analys. Tillsammans har vi 90–100 års erfarenhet och det ger en fast grund till vår rådgivning.

Om du bestämmer dig för en behandling planerar vi den gemensamt och vi hjälper dig att lägga upp din personliga plan för hur och i vilken ordning dina ålderstecken ska behandlas och resultatet underhållas.

Dr. Gunnar Göransson med patient. Konsultation inför en ansiktsbehandling.
äldre kvinna inför ansiktsbehandling

Efter konsultationen kan ett tänkbart behandlingsförslag vara:

 • Ögonlocksplastik med laser,
 • laserpeeling av rynkor under ögonen,
 • hudvårdsprogram för ansiktet generellt,
 • IPL-behandling av kärl på näsan samt
 • hyaluronsyra (Restylane / Juvederm) för att fylla upp det djupa vecket.

Behandlingen skulle resultera i en förbättring på flera punkter i ansiktet där varje delbehandling förstärker helhetsbilden. Med denna typ av kombinationsingrepp blir resultatet mer naturligt med mindre kontraster. Man får en konvalescenstid istället för flera. Dessutom kostar det mindre.

Givetvis kan du som patient välja endast en behandling, t.ex. hängande överlock. Vill du åtgärda mer kan du göra det senare. Vi tar hand om dig hela vägen, även efter behandlingen då vi gör en noggrann uppföljning.

Conturmetodens fyra beståndsdelar:

Estetisk kirurgi

Conturmetoden™ innebär ofta att vi kombinerar flera behandlingsformer. Med Estetisk kirurgi avser vi operationer som utförs med traditionell kirurgisk teknik.

De vanligaste behandlingarna är

 • ansiktslyft,
 • näsplastiker,
 • bröstplastiker,
 • fettransplantation,
 • fettsugning samt
 • endoskopisk kirurgi (”titthålskirurgi”) vid ögonbryn/pannlyft.

För ett optimalt och långvarigt resultat kombinerar vi ofta Estetisk kirurgi med andra behandlingar. Det kan t.ex. röra sig om att vi utför endoskopiskt ögonbryn/pannlyft med samtidig ögonlocksplastik med laser och laserpeeling av rynkor runt ögon, vilket ger en total föryngring i ögonregionen.

Estetisk laserkirurgi

Den estetiska laserkirurgin är ett av Conturklinikens pionjärområden. Laserteknologin har inneburit att det vid vissa ingrepp är fördelaktigt för såväl kirurg som patient att använda laser i stället för kniv.

Ultrapulslasern är en av marknadens mest avancerade lasrar. Den kan dels användas för att lägga snitt i huden, dels till behandling av rynkor i hudplanet och i viss mån till ärrbehandling.

Vid ögonlocksplastiker, såväl övre som undre läggs snitten med Ultrapulslasern, vilket ger precisa snitt, mindre blåmärke, svullnad och smärta än med kniv. För patienten innebär detta lindrigare och kortare konvalescens samt snabbare återgång till arbetet. Ultrapulslasern ger även möjlighet att ta bort rynkor och leder till nybildning av kollagen med hudföryngring som slutresultat.

Vid ärrbehandling kan Ultrapulslasern ibland användas med andra tekniker såsom kemisk peeling och fettransplantation.

Exempel på kombinationsbehandling är ansiktslyft som utförs samtidigt med ögonlocksplastik med laser och laserpeeling av huden runt ögonen eller hela ansiktet.

pågående laserkirurgi hos conturkliniken
tjej får behandling med laserpeeling

Estetisk laserbehandling

Vi har stor erfarenhet av laserbehandling och ligger långt framme i utvecklingen. Laserteknologin har inneburit att specifika lasrar har utvecklats för specifika laserbehandlingar.

Populärt kallas de hårlaser, kärllaser och tatueringslaser. Gemensamt för dessa är att de inte används för kirurgiska ingrepp.

På Conturkliniken® i Stockholm utför vi laserbehandling med IPL-teknik, vilken innebär ett intensivt pulsat ljus som kan användas i olika ljusvåglängder. Det vi laserbehandlar på detta vis är missprydande kärl i ansikte och på hals. Laserbehandling med IPL-tekniken används också vid så kallad hudföryngring. Med en serie behandlingar som enda metod, eller i kombination med Conturklinikens medicinska hudvårdsprogram, uppnås en förbättring av hudens struktur.

Conturkliniken® utför även laserbehandling med den nya ELOS-teknologin, som är en vidareutveckling av IPL. ELOS står för Electro Optical Synergy och kombinerar IPL eller laser och radiofrekvens. Tekniken möjliggör en både effektiv och säker laserbehandling av pigmentfläckar, ytliga blodkärl, rynkor och skin-tightning.

Laserbehandling för borttagning av tatuering kräver en speciallaser, en så kallad Q-switchad Yag laser. Den kan även laserbehandla olika godartade pigmentfläckar i ansikte och på händer.

Estetisk medicin

Nya behandlingar utan konvalescens. Estetisk medicin är ett relativt nytt begrepp. Idag kan många korrigeringar göras utan att vare sig kniv eller laser används – det är då vi talar om Estetisk medicin.

De estetiska medicinska behandlingarna innefattar bland annat olika typer av injektioner. Rynkor och veck i ansiktet kan t.ex. fyllas upp genom injektion av exempelvis Restylane eller Juvederm.

Rynkor som är beroende av muskelrörelser kan behandlas med Botox / Vistabel. Det kan t ex röra sig om rynkan mellan ögonbrynen , skrattrynkor runt ögon mm. Åldrad hud med till exempel solskador och pigmentlfäckar kan förbättras med behandling med medicinska hudvårdsprogram som kliniken erbjuder.

Sprutning av ådernät på benen är ytterligare ett exempel.

Gemensamt för dessa behandlingar är att ingen direkt konvalescens föreligger. Dessa behandlingar kan givetvis kombineras med ansiktslyft och laserkirurgi.