Fräsch och modern operationsavdelning

operationstillbehör och verktyg

På Conturkliniken® har vi en separat operationssal. Den är specialutrustad för kirurgi med narkos. Där utför vi alla operationer och den är separerad från de övriga lokalerna för att minimera risken för infektion. De flesta operationerna är dagkirurgi vilket betyder att du får gå hem samma dag som du opererar dig. Är det någon operation som kräver övernattning stannar du på vår avdelning och får ett enkelrum med nattsköterska på avdelningen.

operationssal hos conturkliniken
  • Ledande utrustning
  • Harmoniska lokaler med egna övernattningsrum
  • Kombinationsbehandlingar
  • Egna Narkosläkare
  • Analyser och personliga samtal innan godkännande av behandling
  • Samtliga läkare på Conturkliniken® har lång erfarenhet

Före operation

All information som du behöver får du i god tid före operationsdagen och vi har även telefonkontakt dagen innan du skall komma till oss. Du får då besked om vilken tid du skall komma till kliniken.

Detta är inte tiden då operationen börjar utan den tid du skall vara på plats för att vi ska ha god tid på oss att förbereda dig inför ingreppet, detta innebär att det kan bli väntetid på kliniken. Du kommer att träffa din läkare innan du går in till operation och även samtala med narkosläkaren.

receptionen hos conturkiniken i stockholm
conturklinikens rum för patienter

Efter operation

När du vaknat ordentligt och känner att du mår bra bjuder vi på kaffe/te och smörgås. Du kommer också att träffa din läkare och får chans att ställa ytterligare frågor om du behöver. Innan du är klar för hemgång repeterar vi de instruktioner du fått skriftligt allt för att tiden efter operationen skall vara så behaglig som det bara går.

Narkosläkare

Våra narkosläkare är specialistutbildade i narkos och är aktiva på universitetskliniker i Stockholm. Narkosläkaren är närvarande under hela operationen och ansvarar för smärtlindring och övervakar din säkerhet under operationen och tills du är helt vaken.