Vår filosofi grundar sig på att varje människa är unik

Att anpassa de olika behandlingarna efter hudtyp, benstruktur, ålder och hälsa ser vi som en förutsättning för att kunna uppnå ett naturligt och vackert resultat. Att varje människa är unik präglar vårt arbete och därför är också konsultationen före ett ingrepp så väldigt viktig. Tillsammans kommer vi fram till en lösning som passar just dig.

Väntrum hos Conturkliniken.
Dr. Gunnar Göransson med patient. Konsultation inför en ansiktsbehandling.

Bara det bästa är gott nog

Att ligga i framkant rent tekniskt är viktigt för oss. Vi vill vara säkra på att våra patienter får det bästa av senare års utveckling. Därför ser vi till att kontinuerligt vidareutbilda oss hos världens ledande läkare/forskare. Men estetiska behandlingar handlar om mycket mer än enbart hög teknisk kompetens.

Redan från början var en av grundstenarna för vår verksamhet att se varje patient utifrån ett helhetsperspektiv och inte bara stirra oss blinda på den kliniska behandlingen. Som patient kan du därför känna dig trygg och förvissad om att du får bästa tänkbara hjälp att välja rätt behandling eller kombination av behandlingar.

Det är helheten som räknas

Målet för oss är naturligtvis alltid att du som patient ska få bästa möjligt resultat. Det vill säga ett naturligt och estetiskt resultat som harmonierar med helheten. För oss finns det inte bara ett bästa sätt att åtgärda en människas ålderstecken. Därför är varje behandling individuellt upplagd, och därför arbetar vi ofta med att kombinera olika behandlingsmetoder, såväl kirurgiska som icke-kirurgiska.

Att kombinera olika metoder ger i många fall också ett överlägset resultat, med mindre kontraster efter ingreppet, en kortare konvalescenstid såväl som lägre totalkostnader.

kirurg undersöker kvinna inför kombinationsbehandling av ansikte

Personligt omhändertagande och noggrann uppföljning

När man planerar att göra ett eller flera ingrepp är det naturligtvis jätteviktigt att man känner sig trygg och har fullt förtroende för den klinik man väljer.

För oss handlar Conturmetoden™ inte bara om själva ingreppet, utan också om att ge varje patient ett personligt omhändertagande genom hela behandlingen. Även om varje behandling är individuellt upplagd, följer vi alltid en viss arbetsgång där uppföljningen efteråt är minst lika viktiga som själva ingreppet.

Men naturligtvis är du alltid välkommen till oss med dina frågor – du behöver aldrig känna att du bara kan kontakta oss på de tider vi har avtalat.